Председник градске општине Обреновац, дана 17.10.2016. године, на предлог Већа градске општине са седнице одржане дана 17.10.2016. године, донео је Решење о давању сагласности на одлуку надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Топловод" Обреновац о измени ценовника основних и осталих комуналних производа и услуга VIII-01 бр.020-4/129.

Законом о изменама Закона о порезу на додату вредност ("Сл. лист РС" бр. 108/2013), извршена је промена пореске стопе од 8% на 10%.


пословни простор

 • Јединица мере: m2
 • Основна цена: 68,81 динара
 • ПДВ 10%: 6,88 динара
 • Укупна цена: 75,69 динара

домаћинства

 • Јединица мере: m2
 • Основна цена: 45,87 динара
 • ПДВ 10%: 4,59 динара
 • Укупна цена: 50,46 динара

установе

 • Јединица мере: m2
 • Основна цена: 45,87 динара
 • ПДВ 10%: 4,59 динара
 • Укупна цена: 50,46 динара


** установе (ЈП за информисање, установа за МНРО и црквени објекти на територији општине Обреновац)