Основни подаци

Лична карта предузећa

Пословно име (пун назив)   Јавно комунално предузеће "Топловод" Обреновац
Пословно име (скраћени назив)   ЈКП "Топловод" Обреновац
Седиште   Краља Петра I бр. 27, Обреновац
Оснивач   Градска општина Обреновац
Датум оснивања
  01.12.2006. као самостално предузеће
1983.-2006. као радна јединица у склопу ЈКП "Обреновац"
Делатност   Снабдевање паром и климатизација
Шифра делатности   3530
ПИБ   104764767
Матични број   20233940
Регистарски број   6010627198
Број запослених   114 (јун 2017.)
Број потрошача   12.459 (јун 2017.)
Грејна површина   836.884 метара квадратних (јун 2017.)

.